kəmiyyət

kəmiyyət
is. <ər.>
1. Miqdar, qədər, say, ədəd. Hər yerdə kəmiyyət, keyfiyyət barəsində danışıq gedirdi. S. H.. Tək kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə də fikir verməli!
2. fiz. riyaz. Ölçmək və hesablamaq mümkün olan hər şey. Sonsuz kiçik kəmiyyət. Naməlum kəmiyyət. Dəyişən kəmiyyət. Sıfıra bərabər kəmiyyət. Məchul kəmiyyət.
3. fəls. Xarici aləmin əşya və hadisələrini miqdar, həcm, inkişaf dərəcəsi cəhətdən səciyyələndirən fəlsəfi kateqoriya. Kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi qanunu. Kəmiyyət dəyişmələri.
4. dilç. Səsləri tələffüzetmə müddəti. Kəmiyyətə görə səslər uzun və qısa olur.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • cəmiyyət — is. <ər.> 1. Konkret tariximaddi həyat şəraiti ümumiliyi əsasında birləşmiş insan toplusu. İnsan cəmiyyəti. Cəmiyyətin inkişafı. Cəmiyyət tarixi. Cəmiyyət haqqında elm (cəmiyyətşünaslıq). – <Aşıq:> Sağ olun, əziz yoldaşlar, xalqa,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmiyyət — is. <ər.> Mühümlük, qiymətlilik, dəyərlilik; rol, dəyər. Məsələnin əhəmiyyəti. Çıxarılan nəticələrin əhəmiyyəti. Tədbirin əhəmiyyəti. Müzakirənin əhəmiyyəti. – . . . Ailədə məktəbəqədər tərbiyənin xüsusi əhəmiyyəti vardır. S. R.. Əhəmiyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əhəmiyyətli — sif. Əhəmiyyəti olan; mühüm. Əhəmiyyətli məsələlərdən biri. Əhəmiyyətli iş. Əhəmiyyətli hadisə. Əhəmiyyətli qərarlar. – Bakıda başlanan işlər bütün xalqın gələcək taleyi üçün çox əhəmiyyətli idi. M. İ.. Məktəbin divar qəzeti özünə görə nə qədər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Cəmiyyət — Coordinates: 39°47′38″N 46°53′16″E / 39.79389°N 46.88778°E / 39.79389; 46.88778 …   Wikipedia

  • əhəmiyyətsiz — sif. Əhəmiyyəti olmayan, heç bir qiyməti olmayan, nəzərə çarpmayacaq dərəcədə kiçik, cüzi, dəyərsiz, ciddi olmayan, diqqətəlayiq olmayan. Əhəmiyyətsiz məsələ. Əhəmiyyətsiz iş. Əhəmiyyətsiz yara. Əhəmiyyətsiz şey üstündə mübahisə. – <Cəmil… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti — Saltar a navegación, búsqueda Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Tipo sociedad anónima Sede Azerbaiyán Industria …   Wikipedia Español

  • cəmiyyət — ə. 1) toplantı, bir yerə yığılma; 2) təşkilat, ittifaq; 3) heyət, məclis. Cəmiyyəti xatir fikrin toplanması, fikrin bir yerdə olması; cəmiyyəti xeyriyyə xeyriyyə cəmiyyəti …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəmiyyətçi — is. Cəmiyyət xadimi; cəmiyyəti, xalqı sevən, ona xidmət edən adam, ictimai xadim. Mirzə Fətəli bir ədib və bir şair olmaqdan daha artıq bir cəmiyyətçi, bir əməlpərvərdi. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəmiyyətşünas — is. <ər. cəmiyyət və fars. …şünas> Cəmiyyət elmləri mütəxəssisi. . . <Həyatı> dərindən və hərtərəfli öyrənib ümumiləşdirməli olan cəmiyyətşünas alimlərin, ilk növbədə iqtisadçıların qarşısına böyük və təxirəsalınmaz vəzifələr qoyulur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəmiyyətəzidd — sif. Cəmiyyətə, cəmiyyətin mənafeyinə zidd olan, yabançı olan. Cəmiyyətəzidd hərəkət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”